Településrendezési terv

2023.03.11

HIRDETMÉNY

 

Nagyrada Község Önkormányzat  új  településrendezési tervének készítése (2023)

- ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ -

 

Nagyrada Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36.§ szerinti teljes eljárás keretében folytatja le az új településrendezési terv készítését.

Nagyrada Község Önkormányzata Nagyrada Község településfejlesztésével,településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017 (VII.31.) önkormányzati rendelete 2.§ alapján

 

 

a településrendezési terv előzetes tájékoztatási szakaszának lefolytatására

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart,

melynek időpontja: 2023. március 20. (hétfő) 18:00 óra

helyszíne:  Közösségi épület (volt iskola)  8746 Nagyrada, Kossuth u. 51.

 

 

Megtisztelő jelenlétükre számítunk.

 

Nagyrada, 2023. március 10.

 

                                                                                                         

Tulok Ferenc

                                                                                                          polgármester