Nagyrada címere, lobogója és zászlója

Nagyrada címerét, zászlaját és lobogóját 2004. augusztus 21-én szentelték fel. Ezek heraldikai leírását Deák Varga József készítette el.

Címer: Kék háromszögpajzs alján zöld halom, amelyben két levéllel megrakott aranyszőlőfürt lebeg. A kék pajzsmező középen két keresztbetett szárú arany pásztorbot által átszúrt leveles arany királyi korona, mely felett, a pásztorbotok szárai között karéjos arany közepű, stilizált ezüst tündérrózsa helyezkedik el. 

Nagyrada címere

A címer magyarázata: A kék pajzsmezőben látható korona és pásztorbotok a Szent István király által alapított zalavári apátságra, mint a település egykori birtokosára, míg a stilizált tündérrózsa a község határában elterülő Kis-Balaton természeti szépségére utalnak. A zöld halomban lebegő szőlőfürt Nagyrada fő foglalkozását, a mezőgazdaságot és a jelentős szőlőművelést jeleníti meg a címerben. 

Lobogó: Aranysárgával és zölddel hasított, 1:2 arányú lobogó, melynek hossztengelye felső harmadpontjában középpontjával a fent leírt címer foglal helyet. 

Zászló: Hossztengelyében aranysárgával és zölddel vágott, 1:1,5 arányú zászló, melynek hossztengelye rúdfelőli harmadpontjában a fent leírt címer helyezkedik el. 

A lobogó esetében a címer egybeesik a lobogó hossztengelyével, míg a zászló esetében a zászló hossztengelyére merőlegesen áll a címer.