Emlékművek Nagyradán

A faluban több emlékmű is található, melyek egy nagyradai séta során szinte kikerülhetetlenek.

Az egyik nevezetesség a Szűz Máriát és Jézust ábrázoló I. világháborús emlékmű, melyet 1934-ben állítottak Mária tiszteletére. Rajta márványtáblára vésett ima olvasható, a tartóoszlopon pedig örökmécses világít. 

Emlékművek

Ennek párját 1988-ban építették a II. világháborúban elesettek számára.

II. világháborús emlékmű

A Szelemi-hegyen megtalálható a Szent Orbán tiszteletére állított feszület, mert Szent Orbán a szőlőhegy védőszentje. Hálából a jó termésért a falu plébánosa minden évben Orbán napkor szentmisét tart előtte, melyen minden szőlősgazda megjelenik és kérik az áldást a következő évre is.

A falu központjában áll egy nagy kereszt, melyet 2005-ben újítottak fel. Átfestették és talapzatot készítettek alá, melyen mindig új cserepes virágot helyeznek el.

Ezenkívül Nagyradán több kereszt is található: a főút mentén, a hegyen s szerte a falu területén, melyeket a falu lakosai állítottak Isten tiszteletére. Ezek előtt, akinek hite engedi, bármikor gyújthat gyertyát, elmondhat egy imát és friss virágot is elhelyezhet.