Falugondnoki álláspályázat

2024.04.25.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

falugondnok

Munkakkör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Szociális törvényben és Nagyrada Község Önkormányzatának a falugondnoki szolgálat működtetéséről szóló 6/2013 (IV.29.) önkormányzati rendeletében és Nagyradai falugondnoki szolgálatának szakmai programjában foglalt feladatok ellátására.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

 

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Nagyrada

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):                       Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. Próbaidő: 6 hónap

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Ø  Büntetlen előélet

Ø  Cselekvőképesség

Ø  Magyar állampolgárság

Ø  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Ø  Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Szociális gondoskodás, m.n.s., 8 általános végzettség

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem

 

Egyéb pályázati előnyök:

Ø  helyismeret

Ø  balesetmentes vezetés

Ø  jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

Ø  együttműködési képesség

Ø  önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

Ø  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés B) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Ø  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

Ø  Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba betekintésről

Ø  Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 03. 00:00

A pályázat elbírálásnak módja: Nagyrada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 07. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024. május 13.

 

A pályázattal kapcsolatban további információt a 93/389-301 telefonszámon vagy az admin@nagyrada.hu e-mail címen kérhetnek.