A leköszönő polgármester levele

2019.10.04.

KEDVES NAGYRADAIAK!


Szeretném megköszönni Önöknek, hogy az elmúlt kilenc évben bizalmat szavaztak nekem, és polgármesterként vezethettem a települést. A faluért végzett munkám eredményességéhez nagymértékben hozzájárult, hogy olyan képviselőtestületi tagokkal tudtam együtt dolgozni, akik munkámban segítettek, döntéseikkel a falu érdekeit tartották szem előtt. A következő ciklusban már nem vállalom a polgármester-jelöltséget, mert a vállalkozói munkám mellett nem tudnék annyi energiát szánni a falu vezetésére, mint amennyi szükséges.

Az eltelt két ciklusban elért eredményeinket szeretném megosztani Önökkel. A 2010. évi polgármesteri megbízatásom kezdetekor az átvett pénzkészlet 22 millió Ft volt (amely tartalmazta a volt orvosi lakás eladásából származó mintegy 7 millió Ft-ot, valamint a szennyvíz-fejlesztésre létrehozott Víziközmű Társulás mintegy 10 millió Ft-os megtakarítását).

Jelenleg (2019. szeptember 30-ai állapot) az Önkormányzat pénzkészlete mintegy 40 millió Ft. A kilátó pénzügyi elszámolását követően a Balaton Fejlesztési Tanácstól 4.780.000 Ft pályázati összeget kapunk, továbbá a kilátó építéséből 2.350.000.- Ft, zártkerti útfelújításából 18.760.000 Ft összegű számla kifizetése jelentkezik kötelezettségként.

Az eltelt kilenc év alatt pályázataink által elnyert összeg hozzávetőleg 240 millió Ft volt. Ebből közmunka-programra nyertünk 80 millió Ft-ot (20 millió Ft-ot eszközfejlesztésre-, 60 millió Ft-ot a közmunkások bérére és a gazdálkodás költségeire fordítottunk). A fennmaradó 160 millió Ft-ot fejlesztésre fordítottuk, melyet kiegészítettünk 60 millió Ft önerővel, azaz összesen 220 millió Ft-ot használtunk fel a község gyarapítására.

A teljesség igénye nélkül felsorolom a fejlesztéseket:

 • Kultúrház felújításának befejezése (bútorzat beszerzése; parkettázás; fal alászigetelése, javítása; tetőhéjazat elkészítése).
 • Felnőtt játszótér kialakítása az iskolaépület előtt.
 • Iskolaudvar térburkolatának elkészítése.
 • Kamerarendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése.
 • Buszöböl kialakítása.
 • Középületeink fűtési rendszereinek átalakítása költséghatékonyabb formára.
 • Petőfi úti járda felújítása, régi hivatal előtti árok lefedése, parkolók kialakítása.
 • Kossuth és Hunyadi utca összekötése, vízelvezetésének kialakítása.
 • Templom melletti parkoló kialakítása.
 • Malomárok felső szakaszának mederkotrása.
 • Falubusz beszerzése pályázatból, garázs kialakítása.
 • Temetői kerítés elkészítése, tereprendezés, temetőben keletkezett hulladék kezelésének megoldása.
 • Kossuth utcai járda aszfaltozása, járhatóvá tétele mozgáskorlátottak számára.
 • Petőfi és Rákóczi utcai hidak megerősítése.
 • I. világháborús emlékmű felújítása.
 • Hegyi utak aszfaltozása, vízelvezetések megoldása.
 • Volt iskolakonyha modernizálása.
 • Radai malomárok teljes hosszának rendbetétele.
 • Kilátó építése a Szelemen-hegyen.
 • Traktor, munkagépek, eszközök beszerzése és zöldséges kert kialakítása a közmunkaprogram keretében.
 • Nagyradai Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület megalakítása, folyamatos működtetése.
 • Kulturális tevékenységek: falunapok, Idősek-napja, Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi faludíszek, cófalvi kapcsolat fenntartása, néptánccsoport működtetése, borversenyek szervezése.
 • Folyamatosan pályáztunk a szociális tűzifa programban.
 • Bursa Hungarica pályázatban (főiskolások, egyetemisták támogatása) való részvétel.
 • Újszülöttek egyszeri támogatása (50.000 Ft/újszülött).
 • Beiskolázási támogatás óvodásoknak, általános- és középiskolásoknak (ebben az évben 40.000 Ft/támogatott).
 • Középiskolások bérlettámogatása (100 %-os mértékben).
 • Óvodások szállítása, gyógyszerbeszerzések (alapítvány bevonásával).
 • Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés támogatása.
 • A gelsei jegyzőséghez való csatlakozással elértük, hogy a garabonci aljegyzőség működtetése sokkal hatékonyabbá vált.
 • A testület hatékony közbenjárására orvosi körzetünkben újra lesz orvos.
 • A szemétszállítás finanszírozásának több éves kálváriáját megoldottuk, amellyel jelentős megtakarítást értünk el (közel 6 millió Ft-ot).


Még egyszer szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik segítették munkámat, tevékenyen részt vettek a különböző közösségi programok szervezésében, lebonyolításában. Természetesen köszönöm a konstruktív együttműködést a jelenlegi testület képviselőinek, Anda Zoltánnak, Horváth Zsoltnak, Kovács Ottónak és Tulok Ferencnek, akikkel igazi csapatként tudtam együtt dolgozni.

 

Nagyrada, 2019. október 1.

Zsiga Zsolt
polgármester