Tájékoztató a kijárási korlátozásokról

2020.03.28

Magyarország Kormánya kijárási korlátozást vezetett be Magyarország területére

2020. március 28.  (szombat) és 2020. április 11. (szombat) között.


Két héten keresztül mindannyian az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak alapos indokkal hagyhatjuk el:

csak a munkavégzés (hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő vásárlás)   

vagy

alapvető szükségletek ellátása céljából, ilyen elsősorban: 

  • egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele
  • élelmiszerüzletben, gyógyszertárakban, drogériákban, dohányboltokban történő vásárlás
  • mezőgazdasági üzletben, állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletekben vásárlás
  • üzemanyagvásárlás, gépjárműszervíz szolgáltatás igénybevétele
  • temetés, házasságkötés szűk családi körben
  • állatorvosi rendelő látogatása
  • idős, beteg  személy részére történő segítségnyújtás


Az érintkezést - közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot kell tartani.

Vendéglátó üzletben tartózkodni TILOS, (a Presszó zárva tart) kivételt képez az elvitelre alkalmas étel kiszállítása.

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személyek (akiknek nincs segítsége) csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat, drogériákat, ebben az időszakban mások ezeket a helyeket nem látogathatják. 

EZEN SZABÁLYOK BETARTATÁSA A HELYISÉG ÜZEMELTETŐJÉNEK FELELŐSSÉGE.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. 

A szabályok megszegése 5.000 Ft -tól 500.000 Ft -ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható!

Kérem lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat tartsák be! 


Dr. Tarnai Zsuzsanna Háziorvos: Telefon 0630/956-2873 vagy (06 93) 340 400

Kovács Mária (06 30 5002573) falugondnok egy héten egyszer (szerdán 10 óráig)  tesz látogatást a Garabonci rendelőbe gyógyszeriratás céljából, amelyet másnap csütörtökön szállít ki a betegeknek.