Meghívó Nagyrada község településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése tárgyában tartandó lakossági fórumra

2017.08.26.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV tv. a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a települések számára kötelezővé teszi egy új településképi rendelet, illetve a településképi arculati kézikönyv megalkotását. A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket és beépítési változatokat, ezzel irányt mutatva az építtetőknek.

A településképi rendelet fogja megállapítani a településre jellemző, védelemre érdemes értékeket (természeti és épített), a településképi szempontból meghatározó területeket, településképi követelményeket, a reklámhordózókra vonatkozó követelményeket. Védelemre érdemes értékek lehetnek: jellemző településszerkezet, területi és egyedi építészeti értékek, tájképi értékek, helyi védelemre javasolt emlékek. 

A településképi rendelet az önkormányzat a településképi arculati kézikönyve elkészülte után alkotja meg. Természetesen az önkormányzat nem támaszkodhat csak a szakemberek véleményére, megítélésére. A település és annak értékei a település lakóié, ezért szeretnénk, ha a helyismerettel rendelkező, a település  értékeit leginkább ismerő lakosság is részt venne a fenti dokumentumok készítésében. 

Ezért fontos, hogy a település lakóinak, ill. azon szervezeteknek, és ingatlantulajdonosoknak, akiknek a településsel valamilyen kapcsolata van, lehetőségünk legyen meglátásaikkal, javaslataikkal elősegíteni a települési értékek feltárását, és érvényesítését. 

Az arculati kézikönyv tartalmáról, elkészítésének és jóváhagyásának folyamatáról az Önkormányzat lakossági fórumot tart. 

Az ügyben tartandó lakossági fórum helye és ideje:

Közösségi épület (volt iskolaépület ebédlője) Nagyrada, Kossuth u. 51.

2017. augusztus 30. (szerda) 18.30. óra.

A lakossági fórumon részletes tájékoztatást tartunk a készítendő munkáról. A lakossági fórumon illetve az azt követő 8 napon belül elektronikusan illetve írásban lehetősége lesz mindenkinek véleményt nyilvánítani, javaslatokat adni.